Търсене

Tags
България

България

Твърда пшеница: гарантиран пазар за българските фермери с Аксереал България ЕООД.

Image
Durum Wheat
Groupe paragraphe

Аксереал България се позиционира като значим участник на пазара на твърда пшеница в България в подкрепа на фермерите.

Champs à renseigner
Texte

В нашата производствена зона пазарът на твърда пшеница доставя много възможности за потребление. Твърдата пшеница се използва за приготвяне на първокласни тестени изделия, булгур, кус-кус и редица други.

 

Нашите глобални партньорства ви гарантират участие, най-добрата подкрепа и развитие, за да успеете на този интересен пазар.

1. Аксереал България предлага само най-качествени семена, които са адаптирани към българските почвени и климатични условия и с превъзходен потенциал за добив. Произведената от вас висококачествена продукция ще отговаря на очакванията на индустриалните клиенти.

2. Аксереал България организира подкрепа, адаптирана към всяка ферма, за да реализирате успехите си в целия цикъл на развитие на културата. Екип от специалисти е на ваше разположение при всяка стъпка.

3. Аксереал България ви гарантира ексклузивен договор за обратно изкупуване. От момента на закупуване на семената вие имате гарантиран достъп до пазара за най-добрите хранителни фирми в рагиона.

 

„Нашата сила се крие по-специално в сортовете семена, които ни позволяват да получим зърно с характерен стъкловиден лом, което е необходимо условие за постигане на по-добра цена. Висок добив на полето за фермера и качествена суровина по време на производството за индустриалния клиент. Освен това, нашата политика за обратно изкупуване ни позволява да осигурим закупуването на продукцията от фермера, като му гарантираме най-добрата цена“, обяснява Чарли Муслин, мениджър на Аксереал България.

Размножаваме нашата ексклузивна селекция сортове тук в България с качество гарантирано от Аксереал България.

Участвайте в производството на твърда пшеница с Аксереал България:

ü  Адаптирани към пазара семена

ü  Мониторинг на реколтата от нашите екипи

ü  Договор за обратно изкупуване

 

Свържете се с нашия търговски отдел, за да откриете потенциалът на този сектор.