Axereal Group
Изпълнение на местно
и международно ниво

Търсене

Сдружението

Кои сме ние?

Champs à renseigner
Texte

Аксереал е водещ френски кооператив в областта на земеделието и хранителната индустрия. Дейността ни е развита, както на територията на Франция, така и в международен план. Специализиран е в отглеждането и преработката на зърно за пивоварната, хлебопекарната и животновъдната индустрия. 

Аксереал отглежда и събира над 4,5 милиона тона зърно, обединява 11 000 съкооператори и близо 4000 служители. Годишният оборот на компанията е приблизително 5 милиарда евро.

Champs à renseigner
Image standard
Who we are

Участник при прехода в секторите на земеделието и храните

Champs à renseigner
Texte

Нашата мисия: да развиваме, подобряваме и добавяме стойност към селскостопанската продукция на нашите партньори в различните региони чрез създаване на устойчиви и конкурентни канали и добавяне на стойност по цялата верига на производство на земеделската продукция: от производителя до крайния потребител.

Нашата цел: да допринасяме за подобряване на качеството на предлаганата храна, като заемем позицията на стратегически участник в прехода на земеделието.

 Аксереал развива своята земеделска дейност в сърцето на един от главните региони в Европа за производство на зърно, като териториално обхваща 16 департамента.

Позициониране на сдружението

Champs à renseigner

Груповият модел

Champs à renseigner
Texte

Твърдо насочил се към пътя за устойчив растеж, Аксереал е по-ангажиран от всякога да обслужва и удовлетворява своите партньори, клиенти и потребители. 

Въпреки многобройните трудности, с които се срещаме през последните години (Covid-19 кризата и климатичните промени), моделът на кооперативно сътрудничество продължава да показва своята значима роля.

Стратегия

Champs à renseigner
Texte

Нашият видео годишен доклад представя стратегията на Групата (на английски език)

Vidéo
Texte

Download the Axéréal Group leaflet: HERE