Axereal Group
Изпълнение на местно
и международно ниво

Търсене

Сдружението

Кои сме ние?

Champs à renseigner
Texte

Аксереал е водещ френски кооператив в областта на земеделието и хранителната индустрия. Дейността ни е развита, както на територията на Франция, така и в международен план. Специализиран е в отглеждането и преработката на зърно за пивоварната, хлебопекарната и животновъдната индустрия. Аксереал отглежда и събира над 4,5 милиона тона зърно, обединява 12 700 съкооператори и близо 4000 служители. Годишният оборот на компанията е приблизително 3 милиарда евро.

Champs à renseigner
Image standard
Who we are

Участник при прехода в секторите на земеделието и храните

Champs à renseigner
Texte

Нашата мисия: да развиваме, подобряваме и добавяме стойност към селскостопанската продукция на нашите партньори в различните региони чрез създаване на устойчиви и конкурентни канали и добавяне на стойност по цялата верига на производство на земеделската продукция: от производителя до крайния потребител.

Нашата цел: да допринасяме за подобряване на качеството на предлаганата храна, като заемем позицията на стратегически участник в прехода на земеделието.

 Аксереал развива своята земеделска дейност в сърцето на един от главните региони в Европа за производство на зърно, като териториално обхваща 16 департамента.

Позициониране на сдружението

Champs à renseigner

Груповият модел

Champs à renseigner
Texte

The group modelТвърдо насочил се към пътя за устойчив растеж, Аксереал е по-ангажиран от всякога да обслужва и удовлетворява своите партньори, клиенти и потребители. Въпреки многобройните трудности, с които се срещаме през последните години (Covid-19 кризата и климатичните промени), моделът на кооперативно сътрудничество продължава да показва своята значима роля.

Стратегия

Champs à renseigner
Texte

Въпреки всички препятствия, които донесе последната година, нашият кооперативен модел демонстрира своята сила и способност да се адаптира. Преструктурирайки групата  в 2 подразделения – Производство на земеделска продукция и Преработвателни дейности, от една страна, и Производство на малц - от друга, ние продължихме да се стремим към устойчив растеж, подкрепяйки  прехода в земеделието и храненето.

Champs à renseigner
Texte

В съвременната несигурна и постоянно променяща се среда, какви са амбициите на Аxereal?

Jean-François Loiseau: В дух на сътрудничество, ние се обединяваме и работим непрекъснато в посока да произвеждаме отговарящо на стандартите за качество зърно в достатъчни количества и с добавена стойност, за да достигне то до нашите клиенти във Франция и по целия свят, като същевременно се адаптираме към техните нужди и към промените в навиците на потребление, повлияни от пандемията. Тази способност да адаптираме нашия модел е неразделна част от философията на Axereal и като Група ние се ангажираме да уважаваме земята и мъжете и жените, които се трудят върху нея. Следователно, ние се стремим да се възползваме от всички възможности с потенциал за отваряне на нови бъдещи пазари за нашите кооперативни членове.

Как се справи екипът Ви през изминалата година?

Paul-Yves L’Anthoën: Нашите членове и служители показаха изключителна всеотдайност, която е за пример, и ние наистина трябва да ги поздравим за това. Те се адаптираха към това безпрецедентно време и доведоха бизнеса до високи нива на производителност, отговарящи на очакванията на нашите клиенти, въпреки ограниченията, наложени поради пандемията.

Citation

Искаме да направим Axereal катализатор за преход към устойчиви селскостопански модели.

Infos citation
Jean-François Loiseau, Chairman, Axereal
Image standard
Paul Yves L Anthoen
Champs à renseigner
Image standard
Jean Francois Loiseau
Texte

Каква е вашата оценка за 2020-2021 г. ?

PYL: В допълнение към спада от 10% на световния пазар на бира по време на пандемията, реколтата през 2020 г. съответства на исторически ниското ниво от 2016 г., така че претърпяхме две лоши години през последните пет! Въпреки това нашата Група не се е отклонила от траекторията на устойчив растеж, която следва, и е отчела стабилни финансови, оперативни и търговски резултати. Достигнахме 165 милиона евро в EBITDA (Приходи преди данъци, такси, лихви и амортизация) и значително подобрихме оперираращите парични потоци като по този начин сме в състояние да поддържаме публикуваните си прогнози. Наред с това, продължаваме да изпълняваме своите CSR (Корпоративна социална отговорност) ангажименти в рамките на Групата. Времето показа, че миналите ни решения са били правилни и сме в състояние да поддържаме траекторията си и да гледаме в бъдещето с увереност. Нашият напредък в малцовия сектор води до много положителни резултати: към момента извършваме производствени операции на пет континента. Axereal се превърна в производител и преработвател на зърно от световна класа и по-специално на пивоварен ечемик. Промишлените пивоварни съоръжения, които наскоро добавихме към нашето портфолио, отвеждайки Групата до общо 27 пивоварни завода, се оказват стратегически успех по отношение на генерирания за бизнеса растеж. Освен това, по време на пандемията, нашето силно търговско присъствие в южното полукълбо ни помогна да преодолеем временния спад на продажбите в Европа. И накрая, и в двете наши подразделения засилихме тесните си връзки с нашите клиенти и доставчици. Ние работим заедно и създаваме иновации, за да отговорим на предизвикателствата на прехода в хранително-вкусовата промишленост, да възприемем нов подход към производството и да обслужваме нуждите на обществото, без да изпускаме от поглед важността на предоставянето на измерими резултати.

Champs à renseigner
Image standard
Axereal board
Texte

Какви са вашите цели по отношение на устойчивото развитие?

JFL: Искаме да направим Axereal катализатор за преминаване към устойчиви селскостопански модели. Това е причината, която стои зад изграждането и използването на канали, чрез които постигаме разпределяне на стойността между нашите клиенти и фермери. Ускорихме този процес през последната година: през 2021 г. произведохме 700 000 тона зърно по веригата. С това представяне сме на път да постигнем целта си за 2022 г. (1 милион тона). Също така сме водещи по отношение на тези канали, устойчивото земеделие и намаляването на екологичения отпечатък, чрез работата ни за създаване на амбициозна въглеродна стратегия. В допълнение, продължаваме усилената си работа си за намаляване на парниковите емисии, генерирани от нашите дейности.

Citation

Нашата група следва  пътя  си на устойчив растеж и е отчела високи финансови, оперативни и търговски резултати.

Infos citation
Paul-Yves L’Anthoën, CEO
Texte

Какви действия предприемате по отношение на иновациите и агрономията?

PYL: Като пионери в селскотопанския и хранителен преход, ние непрекъснато търсим нови начини за добавяне на стойност към продукцията на нашите кооперативни членове, които ще я направят по-подходяща за нуждите на клиентите ни. Подкрепата в областта на агрономията, и по-специално решенията за намаляване на използваните суровини, е в основата на нашата стратегия за иновации и растеж. Нашата цел е да разработим, в партньорство с всички заинтересовани страни, по-устойчиви и съвместни алтернативи, които ни отличават. Що се отнася до преработката на храни, можем да използваме нови технологии, за да се свържем по-директно с потребителите, както за споделяне на информация за това какъв наистина е животът в нашите сектори, така и за да демонстрираме, че нашите практики са отговорни, в областта на животновъдството или преработвателните канали например. Освен това, благодарение на масовото навлизане на дигитални инструменти, успяхме да подобрим представянето на нашите екипи в сектора и качеството на тяхната работа. Тези инструменти доведоха до измерими подобрения в области като логистика и производствени потоци, платформи за електронна търговия и условия на труд за служителите.