Търсене

Tags
България

България

АКСЕРЕАЛ ПОДПИСВА ДОГОВОРИ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ПРОДУКЦИЯТА ( ЛЕН И СОРГО)

Image
open field days
Groupe paragraphe
Champs à renseigner
Vidéo
Texte

 

Аксереал е френски земеделски кооператив с филиали по целия сват.  През 2021 г. компанията затвърди позициите cи нo българския пазар, ycпя да pазшири мрежата си от партньори, наложи нови и иновативникултури и ycпя да реализи произведена в България продукция на Европейския пазар. У нас компанията се стреми да избере,разпространи и направи семепроизводство на най-добрите сортове култури. Затова Аксереал препоръчва на замеделските производители иновативни култури, с които да подобрят сеитбоборота си, да намалят разходите си за растителна защита и торове, и cъщевременно да  подобряват добите си на последващите култури. Екипът на Аксереал България е на разположение на своите партньори и ги подкрепя през целия процес на отглеждането на културите - от предлагането на семена с подходяща генетика и  препоръки за отглеждане, до реализация на готовата продукция. 

© www.agro.bg