Търсене

сорго

Image
sorghum
Champs à renseigner
Texte

Соргото е една от алтернативите, използвани за добавяне на разнообразие в сеитбообращението. Културата е много добър заместител на царевицата. Добре се адаптира към условията на суша и не се нуждае от големи количества торове.
В тези дни, когато тенденцията за промяна на климата сочи към затопляне и засушаване, интегрирането на културата сорго може да е от ключово значение за вашето сеитбообращение.


Основните направления на употреба са:
-    Храна за животни
-    Човешка консумация
-    Производство на спирт


Имате възможност да намалите и разпределите риска от изменението на климата, като внедрите някой от различните сортове сорго, които предлагаме.
Axereal България гарантира изкупуването на произведените количества сорго и по този начин елиминира риска да останете без пазар за продукцията ви.

Image lien
sorghum
Image lien 2
sorghum