Търсене

слънчоглед

Image
SFS
Champs à renseigner
Texte

Аксереал България предлага два хибрида слънчоглед по две различни технологии – Clearfield и Express. Хибридът Немо ИМИ е устойчив на третиране с хербициди на базата на имазамокс, а хибридът Немо С е устойчив на третиране с хербициди на базата на трибенурон метил. Двата хибрида се с високо съдържание на линолова киселина.

Image lien
NEMO S
Image lien 2
NEMO S