Търсене

Мека и твърда пшеница

Image
Wheat
Champs à renseigner
Texte

Пшеницата е основна култура в България със площ средно от 1,2 милиона хектара, което представлява 40% от обработваемите площи на територията на страната.  Нашата основна дейност в България е предлагането на семена от мека пшеница на нашите партньори на възможно най-добра цена.

Всички сортове пшеници, които предлагаме са селектирани от френската семенарска компания Florimond Desprez, пригодени за условията на Централна Европа и успешно се адаптират към климата и почвите.

Производството на базови семена е поверено на нашите екипи в Хърватия, които отговарят за снабдяването на Европа със семена Florimond Desprez. Със своето оборудване с последно поколение оптичен сортировач, фабриката гарантира безупречно качество на семената.

Предлагаме и семена от твърда пшеница, както и сортове с високо съдържание на протеини.

За повече информация не се колебайте да се свържете с нашия екип!

Мека пшеница

Image lien
Ampleur
Image lien 2
celebrity

Tвърда пшеница

Champs à renseigner
Image lien 2
blé dur