slider_Axereal_Bulgaria

Търсене

Правна информация

Editor

Champs à renseigner
Texte

Аксереал България ЕООД
Твърдишки Проход номер 23 – Et 7 1440 София
ID Number: 204203676
MOL: Микаел шолиер 

Хостинг

Champs à renseigner
Texte

Platform.sh
Address: 131 Boulevard de Sébastopol 75002 Paris, France
Phone number: +33 (0) 1 40 09 30 00

Проектиране и разработване

Champs à renseigner
Texte

Koriolis
8, rue des Dunes
75019 PARIS
https://www.koriolis.fr

Правила и условия на ползване

Champs à renseigner
Texte

Уебсайтът  www.axereal.bg се управлява от Аксереал България.С използването на уебсайта всеки потребител се съгласява с правилата и условията на ползване. 

Всяка информация, документ или друг писмен материал се публикуват само с информационна цел. Аксереал България притежава всички  авторски права относно съдържанието на този уебсайт или на която и да било част от него /включително,но без да се ограничава само до следното-снимки, структура на уебсайта, писмени материали/.Логото на Аксереал, търговското име и всички марки на продукти ,които се появяват на уебсайта, са изключителна интелектуална собственост на Аксереал ,трета страна има право да  използва само тези от тях, за които има изричното писмено съгласие на Аксереал. 

Забранено е използването, промяната, съхраняването или създаването на всякакъв вид права или заглавия върху съдържание или която и да е  част от него, върху снимки ,текстове, търговски марки или използването на същите по всякакъв друг начин без предварително писмено съгласие от Аксереал. 

Предоставената на уебсайта информация да не се счита като професионален съвет. Аксереал не носи отговорност за вреди, произтичащи от бизнес решения ,взети въз основа на информацията, която се съдържа в уебсайта. 

Доколкото е допустимо от приложимото законодателство, Аксереал не гарантира изпълнението на всички  задължения за непрекъснат или безупречен достъп до този уебсайт. 

Аксереал изрично изключва всякаква отговорност за щети и/или загуби, произтичащи от достъпа, директното или косвено използване на уебсайта или информацията, документите или други писмени материали, достъпни на уебсайта, или поради неподходящото състояние за използване на уебсайта, или от неправилна работа, дефект, възможна повреда или неяснота. 

Аксереал може да променя и преразглежда уебсайта, както да ограничава или прекратява достъпа до него по всяко време по свое усмотрение. 

Въпроси или проблеми, възникнали при използването на уебсайта, нерегламентирани от настоящия документ, се уреждат от съответното законодателство на Република България.