slider_Axereal_Bulgaria
Разработване и селектиране на сортове,
които са подходящи за нашия агроклимат

Търсене

България

За нас

Champs à renseigner
Texte

Сдружението Аксереал  навлиза в България през 2016 г. като открива офис в София ,следвайки разширяването  си в Източна Европа.Ние  предлагаме на българските фермери семена с отлично качество и подходяща генетика.Нашите партньори могат да разчитат на подкрепата и сътрудничеството с екипа ни  в цяла България. 

По отношение на предлаганите от нас сортове пшеници,работим в две направления,за да  удовлетворим търсенето  на нашите клиенти.За два от сортовете правим семепроизводството  на семена първо размножение в България като предоставяме на доказали се  добри производители ,наши  партньори , базовите семена. 

Нашите клиенти могат да закупят от нас сертифицирани семена първо размножение на територията на цяла България. 

Ние предлагаме на нашите клиенти и  сортове пшеници с базови семена ,директен внос от Унгария или Франция,като в цената им е включено и предплатеното авторско право /т.нар. роялти/. 

В портфолиото си ние сме включили  и семена  на сортове   маслодаен лен.Нашето предложение има за цел не само да предложи  една  иновативна и гарантираща доходност за нашите партньори култура,но и да покаже,че тя е интересна и с голямо търсене от крайни клиенти на  международните индустриални пазари.Разрастването в мащабите на отглеждане на тази култура e в пряка връзка с нарастващото търсене на крайните потребителите да консумират здравословна и с местен произход храна.Тъй като в дейността си Аксереал България се ръководи от основен принцип - организирането на производствената верига  от производител до краен  клиент,ние поемаме ангажимента да изкупим произведената от нашите партньори продукция на добра цена. 

Champs à renseigner
Image standard
Axereal team
Image lien
our_products
Image lien 2
our_service

Axereal в Централна Европа

Champs à renseigner
Texte

Аxereal Централна Европа е създадена през 2015 г. следвайки  развитието на Axereal в региона. Той обхваща 6 държави: Хърватия, Унгария, Сърбия, Румъния, България и Словакия. 

С офиси във всяка страна,  ферма за семепроизводство  и силози в Хърватия, Унгария и Сърбия, Axereal е добре установена на местната територия. За да задоволи нуждите на европейския пазар на зърнени култури, Axereal участва в цялата зърнена верига от селекцията и производството на семена до продажбата на зърно за агробизнеса. 

Нашите дейности се базират на нуждите на клиентите ни като се стремим да са  в съответствие с  нашето производство, за да предложим подходящи семена и други суровини. Следвайки  климатичните особености и  условия, всяка държава от зоната продава специфични семена, след като бъдат тествани на местно ниво, за да се гарантира качество и високи добиви за партньорите ни . 

 

Texte
map

 

Champs à renseigner
Texte

Serbia           Hungary            Axereal Slovakia
 

logo          Romania